O nás

Český amatérský motosport je ustavena v souladu se Zákonem č.83/90 Sb., o sdružování občanů jako, dobrovolná, sportovní a nepolitická organizace. ČAM je sportovním sdružením s celostátní působností, které jedná svým vlastním jménem a na vlastní majetkovou odpovědnost. Český amatérský motosport byl založen v roce 1991. V roce 2009 se transformoval na samostatnou organizaci.
Posláním ČAM je vytvářet podmínky pro činnost v motoristickém amatérském sportu, hájit a prosazovat zájmy související s rozvojem sportovní zájmové a technické činnosti dětí, mládeže a občanů, rozvojem sportu pro všechny, výkonnostního sportu a státní reprezentace, plnění úkolů pro rozvoj demokratické společnosti v duchu Evropské charty sportu.

Hlavní cíle ČAM jsou:

  • systematická práce s mládeží;
  • podpora jezdců a reprezentantů;
  • rozvoj podmínek pro pořadatele sportovních podniků;
  • výchova a systematická podpora činovníků;
  • propagace motocyklového sportu.

Český amatérský motosport je členem mezinárodní motocyklové asociace IMBA (International Motosport Bond voor Amateurs). Každoročně se reprezentanti Českého amatérského motosportu zúčastňují Mistrovství Evropy pořádaného IMBA.

TOPlist