Pořadatel musí při pořádání sportovního podniku pod záštitou Českého amatérského motosportu vždy použít logo Českého amatérského motosportu.

Bez předchozího souhlasu statutárního orgánu Českého amatérského motosportu nesmí logo upravovat.

Loga musí být vždy umístěna na vidtelných místech, v přiměřené velikosti a musí být rozeznatelné od log sponzorů.

Logo Českého amatérského motosportu

Logo IMBA čtverec

Logo IMBA obdelník 

Logo seriálu AMŠ – O’Neal cup

 

Loga partnerů Českého amatérského motosportu:

Logo Ridehard

Loga O’Neal

Logo Auto – Jarov

Logo Motorbike

Logo Auto – Moto Šefl

X